AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho X và Y là hai axit cacboxylic mạch hở, có cùng số nguyên tử cacbon, trong đó X đơn chức, Y hai chức. Chia m gam hỗn hợp T gồm X và Y thành hai phần bằng nhau. Phần một tác dụng hết với Na, thu được 4,48 lít khí H2 (đktc). Đốt cháy hoàn toàn phần hai, thu được 13,44 lít khí CO2 (đktc). Giá trị của m là

  • A. 21
  • B. 42
  • C. 48
  • D. 24

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  nX = x và nY = y. Số cacbon là n

  Phần 1: nH2 = x/2 + y = 0,2

  → x + 2y = 0,4 (1)

  Phần 2: nCO2 = nx + ny = 0,6 (2)

  (1) → 2x + 2y > 0,4 → x + y > 0,2

  (2) → n = 0,6/(x+ y) < 3

  Mặt khác n>= 2. Vậy n = 2 là nghiệm duy nhất.

  (1)(2) → x = 0,2 và y = 0,1

  → X là CH3COOH (0,2 mol) và Y là HOOC-COOH (0,1 mol)

  → % Y = 42,86 %

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>