AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hợp chất X có công thức C8H14O4. Từ X thực hiện các phản ứng (theo đúng tỷ lệ mol)
  (a) X + 2NaOH → X1 + X2 + H2O
  (b) X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO4
  (c) nX3 + nX4 → nilon-6,6 + 2nH2O
  (d) 2X2 + X3 → X5 + 2H2O
  Phân tử khối X5 là:

  • A. 198
  • B. 216
  • C. 174
  • D. 202

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  (b) → X3 là axit

  (c) → X3 là HOOC-(CH2)4-COOH

  (b) → X1 là NaOOC-(CH2)4-COONa

  (a) → X là HOOC-(CH2)4-COOC2H5

  → X2 là C2H5OH

  (d) → X5 là C2H5OOC-(CH2)4-COOC2H5

  → M = 202

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>