AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điện phân dung dịch hỗn hợp NaCl và 0,05 mol CuSO4 bằng dòng điện một chiều có cường độ 2A (điện cực trơ, có màng ngăn). Sau thời gian t giờ thì ngừng điện phân, thu được khí ở hai điện cực có tổng thể tích là 2,352 lít (đktc) và dung dịch X. X hoà tan được tối đa 2,04 gam Al2O3. Hiệu suất điện phân là 100%, các khí sinh ra không tan trong dung dịch. Giá trị của t gần nhất với

  • A. 2,45. 
  • B. 2,68. 
  • C. 2,61. 
  • D. 2,14.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  nCuSO4 = 0,05

  nAl2O3 = 0,02 → Hòa tan Al2O3 là do NaOH

  → nNaOH = 0,04 và nNa2SO4 = 0,05

  → nNaCl = 0,14 → nCl2 = 0,07

  Đặt nH2 = a và nO2 = b

  → a + b + 0,07 = 0,105

  BT electron: 0,05.2 + 2a = 0,07.2 + 4b

  → a = 0,03 và b = 0,005

  → ne = 0,16 = It/F

  → t = 7720 giây = 2,14 giờ

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>