AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dung dịch X gồm a mol Na+, 0,15 mol K+, 0,1 mol HCO3-, 0,15 mol CO32- và 0,05 mol SO42-. Tổng khối lượng muối trong dung dịch X là

  • A. 33,8 gam. 
  • B. 29,5 gam. 
  • C. 31,3 gam. 
  • D. 28,5 gam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  BTDT: a = 0,35 mol

  m muối = m các ion = 33,8 gam

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>