YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho sơ đồ phản ứng sau (theo đúng tỉ lệ mol):

  2X1 + 2X2 → 2X3 + H2

  X3 + CO2 → X4

  X3 + X4 → X5 + X2.

  2X6 + 3X5 + 3X2 → 2Fe(OH)3 + 3CO2 + 6KCl.

  Các chất thích hợp tương ứng với X3, X5, X6 là

  • A. K, K2CO3, Fe2(SO4)3. 
  • B. KHCO3, K2CO3, FeCl3.
  • C. NaOH, Na2CO3, FeCl3. 
  • D. KOH, K2CO3, FeCl3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  2K + 2H2O → 2KOH + H2

  KOH + CO2 → KHCO3

  KOH + KHCO3 → K2CO3 + H2O

  2FeCl3 + 3K2CO3 + 3H2O → 2Fe(OH)3 + 3CO2 + 6KCl

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA