AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tiến hành các thí nghiệm sau:
  (a) Cho dung dịch FeCl2 v{ào dung dịch AgNO3 (dư).
  (b) Cho Mg vào dung dịch FeCl3 dư.
  (c) Dẫn khí CO dư qua bột CuO nung nóng.
  (d) Cho Na vào dung dịch CuSO4 dư.
  (e) Nhiệt phân AgNO3.
  (f) Điện phân hỗn hợp nóng chảy của nhôm oxit và criolit.
  Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được kim loại là

  • A. 5
  • B. 2
  • C. 4
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Các phản ứng: (a), (c), (e), (f).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>