AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho 7,65 gam hỗn hợp X gồm Al và Al2O3 (trong đó Al chiếm 60% khối lượng) tan hoàn toàn trong dung dịch Y gồm H2SO4 và NaNO3, thu được dung dịch Z chỉ chứa 3 muối trung hòa và m gam hỗn hợp khí T (trong T có 0,015 mol H2). Cho dung dịch BaCl2 dư vào Z đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 93,2 gam kết tủa. Còn nếu cho Z phản ứng với NaOH thì lượng NaOH phản ứng tối đa là 0,935 mol. Giá trị của m là

  • A. 1,47. 
  • B. 1,26. 
  • C. 2,45.
  • D. 0,69.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trong X có nAl = 0,17 và nAl2O3 = 0,03

  Z + NaOH max → nNaOH = 4nAl3+ + nNH4+

  → nNH4+ = 0,015

  nSO42- = nBaSO4 = 0,4

  BTDT cho Z → nNa+ = 0,095

  BTNT(H) → nH2O = 0,355

  BTKL: mT = mX + mY - mZ - mH2O = 1,47 gam

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>