AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho bột Fe vào dung dịch gồm AgNO3 và Cu(NO3)2. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X gồm hai muối và chất rắn Y gồm hai kim loại. Hai muối trong X và hai kim loại trong Y lần lượt là:

   

  • A. Cu(NO3)2; Fe(NO3)2 và Ag; Cu. 
  • B. Cu(NO3)2; Fe(NO3)2 và Cu; Fe.
  • C. Cu(NO3)2; AgNO3 và Cu; Ag. 
  • D. Fe(NO3)2; Fe(NO3)3 và Cu; Ag.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Thứ tự các phản ứng:

  Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

  Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu

  → Hai muối là Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2 dư

  Hai kim loại là Ag và Cu

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>