AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các phát biểu sau:

  (a) Điện phân dung dịch KCl (điện cực trơ) thu được khí H2 ở anot.

  (b) Để gang trong không khí ẩm lâu ngày có xảy ra ăn mòn điện hóa.

  (c) Cho dung dịch AgNO3 tác dụng với FeCl3 thu được kim loại Ag.

  (d) Cho khí CO dư đi qua hỗn hợp MgO, CuO nung nóng thu được Mg và Cu.

  Số phát biểu đúng là

  • A. 2
  • B. 4
  • C. 1
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chỉ có (b) đúng.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA