AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho 10 gam amin đơn chức X phản ứng hoàn toàn với HCl (dư), thu được 15 gam muối. Số đồng phân cấu tạo ứng với công thức phân tử của X là

  • A. 7
  • B. 5
  • C. 8
  • D. 6

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  nX = nHCl = (15 -10)/36,5 = 5/36,5

  MX = mX/nX = 73:   C4H11N

  Vậy có tất cả 8 đồng phân.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>