AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp X gồm CaC2 x mol và Al4C3 y mol. Cho một lượng nhỏ X vào H2O rất dư, thu được dung dịch Y, hỗn hợp khí Z (C2H2, CH4) vào a gam kết tủa Al(OH)3. Đốt cháy hết Z, rồi cho toàn bộ sản phẩm vào Y được 2a gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Tỉ lệ x : y bằng

  • A. 3:2
  • B. 4:3
  • C. 1:2
  • D. 5:6

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  CaC2 = x mol → Ca(OH)2 = C2H2 = x mol

  Al4C3 = y mol → Al(OH)3 = 4y mol và CH4 = 3y mol

  2Al(OH)3 + Ca(OH)2 → Ca(AlO2)2 + 4H2O

  2x                     x                    x

  → Phần Al(OH)3 còn lại = 4y - 2x = a/78

  Đốt Z thu được nCO2 = 2x + 3y. Hấp thụ CO2 này vào phần dung dịch chứa Ca(AlO2)2 = x mol

  2CO2 + Ca(AlO2)2 + H2O → Ca(HCO3)2 + 2Al(OH)3

  → Kết tủa chỉ còn Al(OH)3 = 2x = 2a/78

  → x = a/78 và y = 3a/4.78

  → x: y = 4: 3

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>