AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hòa tan m gam hỗn hợp FeO, Fe(OH)2, FeCO3 và Fe3O4 (Trong đó Fe3O4 chiếm 20% tổng số mol hỗn hợp) vào dung dịch HNO3 loãng dư thu được 8,96 lít (đktc) hỗn hợp CO2 và NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) có tỷ khối hơi so với H2 là 18,5. Số mol HNO3 phản ứng là:

  • A. 2,72. 
  • B. 3,2. 
  • C. 1,8. 
  • D. 3,8.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  nCO2 = nNO = 0,2

  Fe3O4 chiếm 20% nên nFe3O4 = a thì các chất còn lại có tổng 4a mol

  Quy đổi hỗn hợp thành FeO (4a mol), Fe3O4 (a mol), CO2 và H2O

  BR electron: 4a + a = 3nNO

  → a = 0,12

  BT electron: nFe(NO3)3 = 7a = 0,84 mol

  BTNT(N): nHNO3 = 0,2 + 0,84.3 = 2,72 mol

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>