AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho sơ đồ chuyển hóa sau:
  (1) C3H4O2 + NaOH → X + Y
  (2) X + H2SO4 lo~ng → Z + T
  (3) Z + dung dịch AgNO3/NH3 dư → E + Ag + NH4NO3
  (4) Y + dung dịch AgNO3/NH3 dư → F + Ag + NH4NO3
  Chất E và F lần lượt là

  • A. HCOONH4 và CH3CHO. 
  • B. (NH4)2CO3 và CH3COONH4.
  • C. (NH4)2CO3 và CH3COOH. 
  • D. HCOONH4 và CH3COONH4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>