AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho 8,16 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe3O4 và Fe2O3 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng (dung dịch Y), thu được 1,344 lít NO (đktc) và dung dịch Z. Dung dịch Z hòa tan tối đa 5,04 gam Fe, sinh ra khí NO. Biết trong các phản ứng, NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5. Số mol HNO3 có trong Y là

  • A. 0,54. 
  • B. 0,44. 
  • C. 0,50. 
  • D. 0,78.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trong X : nFe = a và nO = b

  mX = 56a + 16b = 8,16

  ne = 3a = 2b + 0,06.3

  → a = 0,12 và b = 0,09

  Khi thêm nFe = 0,09 vào Y:

  ne = 0,09.2 = 0,12.1 + 3nNO

  → nNO = 0,02

  → nNO tổng = 0,08

  nHNO3 = 4nNO + 2nO = 0,5

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA