AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp glucozơ và saccarozơ, thu được 6,72 lít CO2 (đktc) và 5,04 gam H2O. Giá trị của m là

  • A. 8,64. 
  • B. 9,28. 
  • C. 8,36. 
  • D. 13,76.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  nC = nCO2 = 0,3 mol

  m = mC + mH2O = 8,64 gam

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>