AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các phát biểu sau:
  (a) Độ dinh dưỡng của phân đạm được đánh giá theo phần trăm khối lượng nguyên tố nitơ.
  (b) Thành phần chính của supephotphat kép gồm Ca(H2PO4)2 và CaSO4.
  (c) Kim cương được dùng làm đồ trang sức, chế tạo mũi khoan, dao cắt thủy tinh.
  (c) Amoniac được sử dụng để sản xuất axit nitric, phân đạm.
  Số phát biểu đúng là

  • A. 2
  • B. 1
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  (a), (c), (d).

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>