RANDOM
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào dưới đây sai?

  • A. Kim loại cứng nhất là Cr. 
  • B. Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất là Li.
  • C. Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là Hg. 
  • D. Kim loại có tính dẫn điện tốt nhất là Au.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA