YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Which should we do _______tonight: go to the concert or see a movie?

  • A. Ø
  • B. at
  • C. in
  • D. on

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Which should we do tonight: go to the concert or see a movie?

  Dịch: Tối nay chúng ta nên làm gì: đi xem hòa nhạc hay xem phim?

  Đáp án A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 374818

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF