YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  She _________ climb that tree.

  • A. can
  • B. cans
  • C. is can
  • D. does can

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  She can climb that tree.

  Động từ khiếm khuyết không chia theo chủ ngữ số ít hay số nhiều ⇒ luôn ở hình thức nguyên mẫu

  Dịch: Cô ấy có thể trèo lên cây đó.

  Đáp án A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 374824

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON