YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  My house is ....... yours.

  • A. cheap than
  • B. cheaper
  • C. more cheap than 
  • D. cheaper than

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Cấu trúc so sánh hơn: S1 + be + Adj ngắn hơn + -er + than + S2

  ⇒ My house is cheaper than yours.

  Dịch: Nhà của tôi rẻ hơn của bạn.

  Đáp án D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 374817

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON