YOMEDIA
ZUNIA12
 • Find one odd word A, B, C or D

  Câu hỏi:

  Find one odd word: Sofa, Chair, Toilet, Table

  • A. Sofa
  • B. Chair
  • C. Toilet
  • D. Table

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  A. Sofa: ghế sofa

  B. Chair: cái ghế

  C. Toilet: nhà vệ sinh

  D. Table: cái bàn

  ⇒ Từ khác loại là C. Toilet

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 374840

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON