YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  How _______ does he brush his teeth? Twice a day.

  • A. many
  • B. much
  • C. often
  • D. old

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  How often does he brush his teeth? Twice a day.

  How often: hỏi về tần suất thực hiện một hành động

  Dịch: Anh ấy đánh răng bao lâu một lần? Hai lần một ngày.

  Đáp án C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 374829

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF