YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  (9) ....................

  • A. famous
  • B. fame
  • C. famously
  • D. famed

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Stories about (9) famous men or women in the world of sport are very interesting.

  Dịch: Những câu chuyện về những người đàn ông hay phụ nữ nổi tiếng trong thế giới thể thao rất thú vị.

  Đáp án A. famous

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 374812

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF