YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  I’m never late for our English class. I’m .............. on time.

  • A. often
  • B. usually
  • C. always
  • D. tomorrow

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  I’m never late for our English class. I’m always on time.

  Dịch: Tôi không bao giờ đến muộn trong lớp học Tiếng Anh của chúng tôi. Tôi luôn đúng giờ.

  Đáp án C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 374826

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON