YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  My sister doesn’t like fruits. She _______ fast food.

  • A. like
  • B. is like
  • C. likes
  • D. would

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  My sister doesn’t like fruits. She likes fast food.

  Đây là hình thức câu khẳng định thì hiện tại đơn: S số ít + V-s/es

  Dịch: Em gái tôi không thích trái cây. Cô ấy thích đồ ăn nhanh.

  Đáp án C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 374822

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON