YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  I ....................... tired. I need a rest.

  • A. is geting
  • B. are getting
  • C. is getting
  • D. am getting

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chủ ngữ "I" nên chỉ đi với động từ to be là "am" nên ta loại đáp án A, B và C

  ⇒ I am getting tired. I need a rest.

  Dịch: Tôi đang trở nên mệt mỏi. Tôi cần nghỉ ngơi.

  Đáp án D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 374815

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF