YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  What does he _______ in his free time? He plays soccer.

  • A. do
  • B. go
  • C. like
  • D. are

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  What does he do in his free time? He plays soccer.

  Dịch: Anh ấy làm gì vào thời gian rảnh? Anh ấy chơi bóng đá.

  Đáp án A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 374828

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON