YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Is there anything to eat? I’m _______.

  • A. hungry
  • B. tired
  • C. thirsty
  • D. cold

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  A. hungry: đói

  B. tired: mệt mỏi

  C. thirsty: khát

  D. cold: lạnh

  ⇒ Is there anything to eat? I’m hungry.

  Dịch: Nơi này có gì để ăn ko? Tôi đói.

  Đáp án A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 374823

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF