YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  What/ price/your watch?

  • A. What are price of your watch?
  • B. What is the price of your watch?
  • C. What is the price about your watch?
  • D. What are the price of your watch?

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Câu hỏi về giá cả: What is the price of + subject?

  ⇒ It is + giá tiền.

  Câu sắp xếp đúng: What is the price of your watch?

  Dịch: Giá đồng hồ của bạn là bao nhiêu?

  Chọn B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 374837

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF