YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  My father sometimes comes home late _______ night. 

  • A. on
  • B. at
  • C. in
  • D. as

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kiến thức về giới từ

  At night: vào ban đêm

  My father sometimes comes home late at night. 

  Dịch: Bố tôi thỉnh thoảng về nhà muộn vào ban đêm.

  Đáp án B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 374819

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF