YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  How much/ your new bike/ cost?

  • A. How much does your new bike cost?
  • B. How much is your new bike cost?
  • C. How much are your new bike cost?
  • D. How much do your new bike cost?

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Câu hỏi về giá cả: How much do/does + subject + cost?

  ⇒ It/They + (cost) + giá tiền.

  Câu sắp xếp đúng: How much does your new bike cost?

  Dịch: Xe đạp mới của bạn giá bao nhiêu?

  Chọn A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 374838

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF