YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  His mother can _________ the piano very well.

  • A. plays
  • B. played
  • C. playing
  • D. play

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  His mother can play the piano very well.

  Cấu trúc: Động từ khiếm khuyết + V nguyên mẫu

  Dịch: Mẹ anh ấy có thể chơi piano rất tốt.

  Đáp án D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 374825

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON