YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  She runs ...... in her class.

  • A. the slowest
  • B. the most slow
  • C. the slowly
  • D. the most slowly

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Sau Verb ta có Adv

  Superlative Form của Slowly => The most slowly

  ⇒ She runs the most slowly in her class.

  Dịch: Cô ấy chạy chậm nhất trong lớp.

  Đáp án A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 374832

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON