YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  What’s the weather like in the _______? It’s hot.

  • A. spring
  • B. winter
  • C. summer
  • D. fall

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  A. spring: mùa xuân

  B. winter: mùa đông

  C. summer: mùa hè

  D. fall: mùa thu

  ⇒ What’s the weather like in the summer? It’s hot.

  Dịch: Thời tiết vào mùa hè như thế nào? Trời nóng.

  Đáp án C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 374833

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON