YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  I .............. watch cartoons because I hate. News shows are much better.

  • A. almost always
  • B. love
  • C. sometimes
  • D. never

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  never watch cartoons because I hate. News shows are much better.

  Never: không bao giờ

  Dịch: Tôi không bao giờ xem phim hoạt hình vì tôi ghét. Các chương trình tin tức tốt hơn nhiều.

  Đáp án D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 374830

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON