YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  (8) ....................

  • A. is
  • B. be
  • C. are
  • D. will be

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Television programmes about sports (8) are also very popular, and you can watch something interesting nearly every day.

  Dịch: Các chương trình truyền hình về thể thao cũng rất phổ biến và bạn có thể xem nội dung nào đó thú vị gần như mỗi ngày.

  Đáp án C. are

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 374811

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON