YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  She ……………… a picture.

  • A. paintd
  • B. painted
  • C. is painted
  • D. was painted

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đây là dạng câu chủ động nên ta loại hai đáp án C và D

  Loại A vì sai chính tả của từ.

  ⇒ She painted a picture.

  Dịch: Cô ấy đã vẽ một bức tranh.

  Đáp án B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 374814

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF