YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  My sister often … a book in the library.

  • A. read
  • B. reads
  • C. is reading
  • D. is reads

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  My sister often reads a book in the library.

  Cấu trúc câu khẳng định thì hiện tại đơn: S số ít + V-s/es

  Dịch: Em gái tôi thường đọc một cuốn sách trong thư viện.

  Đáp án B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 374827

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF