YOMEDIA
ZUNIA12
 • Choose the best answer

  Câu hỏi:

  How much/a bottle/ water?

  • A. How much are a bottle of water?
  • B. How much is a bottle of water?
  • C. How much is a bottle of water cost?
  • D. How much is a bottle water?

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Câu sắp xếp đúng: How much is a bottle of water?

  Dịch: Giá một chai nước là bao nhiêu?

  Chọn B

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 374834

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON