YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  (7) ....................

  • A. at
  • B. in
  • C. of
  • D. on

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Everyone of us can play a sport, or a game, or watch sports events (7) on TV or at the stadium.

  Dịch: Mọi người trong chúng ta đều có thể chơi một môn thể thao, một trò chơi, hoặc xem các sự kiện thể thao trên TV hoặc tại sân vận động.

  Đáp án D. on

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 374810

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON