AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong thí nghiệm Y–âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m và khoảng vân là 0,8 mm. Cho c = 3.108 m/s. Tần số ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là 

  • A. 5,5.1014 Hz.          
  • B. 4,5. 1014 Hz.      
  • C. 7,5.1014 Hz.          
  • D. 6,5. 1014 Hz.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(f = \frac{c}{\lambda } = \frac{c}{{\frac{{a.i}}{D}}} = \frac{{{{3.10}^8}.2}}{{{{10}^{ - 3}}.0,{{8.10}^{ - 3}}}} = 7,{5.10^{14}}\) Hz

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA