AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Gọi năng lượng do một chùm sáng đơn sắc chiếu tới một đơn vị diện tích đặt vuông góc với phương chiếu sáng trong một đơn vị thời gian là cường độ của chùm sáng đơn sắc, kí hiệu là I (W/m2). Chiếu một chùm sáng hẹp đơn sắc (bước sóng 0,5 μm) tới bề mặt của một tấm kim loại đặt vuông góc với chùm sáng, diện tích của phần bề mặt kim loại nhận được ánh sáng chiếu tới là 30 mm2. Bức xạ đơn sắc trên gây ra hiện tượng quang điện đối với tấm kim loại (coi rằng cứ 20 phôtôn tới bề mặt tấm kim loại làm bật ra 3 electron), số electron bật ra khỏi bề mặt tấm kim loại trong thời gian 1 s là 3.1013. Giá trị của cường độ sáng I là 

  • A. 9,9375W/m2.           
  • B. 9,6W/m2.        
  • C. 2,65 W/m2.           
  • D.  5,67W/m2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  + Vì cứ 20 photon thì có 3 electron phát ra nên trong 1 giây ta tìm được số photon là:  \({n_p} = \frac{{20}}{3}{n_e} = {2.10^{14}}\)

  + Năng lượng chùm sáng là: \(E = {n_p}.\varepsilon  = {n_p}\frac{{hc}}{\lambda } = 7,{95.10^{ - 5}}\) J

  + Cường độ chùm sáng là: \(I = \frac{E}{S} = \frac{{7,{{95.10}^{ - 5}}}}{{{{30.10}^{ - 6}}}} = 2,65\) (W/m2)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>