AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn thuần cảm và hai tụ giống nhau mắc nối tiếp. Mạch đang hoạt động thì ngay tại thời điểm năng lượng điện trường trong các tụ và năng lượng từ trường trong cuộn dây bằng nhau, một tụ bị đánh thủng hoàn toàn. Dòng điện cực đại trong mạch sau đó sẽ bằng bao nhiêu lần so với lúc đầu? Biết khi điện áp tức thời trên tụ là u và dòng điện tức thời là i thì năng lượng điện trường trong tụ và năng lượng từ trường trong cuộn cảm lần lượt là WC = 0,5Cu2 và WL = 0,5Li2

  • A. không đổi.             
  • B. 1/4.                
  • C. \(0,5\sqrt 3 \)
  • D. /2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  + Vì 2 tụ mắc nối tiếp nên  \({C_b} = \frac{C}{2}\)

  + Lúc chưa bị đánh thủng thì:  \(E = {E_d} + {E_t} = 2{E_t} \to {E_t} = \frac{E}{2};{E_d} = \frac{E}{2}\)

  + Khi bị đánh thủng 1 tụ thì năng lượng điện giảm đi 1 lượng là:

  \(\Delta {E_d} = \frac{{{E_d}}}{2} = \frac{E}{4}\)

  → Năng lượng mới là:  \(E' = E - \Delta {E_d} = \frac{{3E}}{4}\)

  + Nên  \(\frac{1}{2}LI{_0^'^2} = E' = \frac{3}{4}.\frac{1}{2}LI_0^2 \to I_0^' = \frac{{\sqrt 3 }}{2}{I_0}\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>