YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đối với nguyên tử hiđrô, khi electron chuyển từ quỹ đạo L về quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra photon ứng với bước sóng 121,8 nm. Khi electron chuyển từ quỹ đạo M về quỹ đạo L, nguyên tử phát ra photon ứng với bước sóng 656,3 nm. Khi electron chuyển từ quỹ đạo M về quỹ đạo K, nguyên tử phát ra photon ứng với bước sóng 

  • A. 534,5 nm.          
  • B. 95,7 nm.           
  • C. 102,7 nm.        
  • D. 309,1 nm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(\left\{ \begin{array}{l}
  \frac{{hc}}{{{\lambda _1}}} = {E_L} - {E_K}(1)\\
  \frac{{hc}}{{{\lambda _2}}} = {E_M} - {E_L}(2)
  \end{array} \right.\)

  + Lấy (2) cộng (1) ta được:  \({E_M} - {E_K} = \frac{{hc}}{{{\lambda _3}}} = \frac{{hc}}{{{\lambda _2}}} + \frac{{hc}}{{{\lambda _1}}}\)

  →  \({\lambda _3} = \frac{{{\lambda _1}.{\lambda _2}}}{{{\lambda _1} + {\lambda _2}}} = 102,7\) nm

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA