ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Trong thí nghiệm giao thoa Iâng, thực hiện đồng thời với hai ánh sáng đơn sắc khoảng vân giao thoa lần lượt là 1,2 mm và 1,8 mm. Bề rộng vùng giao thoa quan sát được trên màn 2,6 cm. Số vị trí mà vân sáng của hai bức xạ trùng nhau trong vùng giao thoa là 

  • A. 5                   
  • B. 3              
  • C. 4                            
  • D. 7

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  + Xét ở 1 nửa vùng giao thoa thì \(x = \frac{L}{2} = 13\) mm

  + Vân sáng trùng nhau nên ta có: \(1,2{k_1} = 1,8{k_2} \to 2{k_1} = 3{k_2} \to {k_1} = 0, \pm 3, \pm 6, \pm 9...\)

  + Mà  \(x \le 13 \to 1,2{k_1} \le 13 \to {k_1} \le 10,8\)

  + Tính ở cả vùng giao thoa thì có 7 giá trị của k1 thoả mãn điều trên.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>