AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặt điện áp u = U0cos(ωut + φu) vào hai đầu đoạn mạch AB chỉ chứa động cơ điện xoay chiều thì biểu thức dòng điện trong mạch là i = I0cos(ωit + φi). Chọn phương án đúng. 

  • A. ωu = ωi.             
  • B. φu – φ= –π/2.     
  • C. φu – φ= π/2.      
  • D.  φi – φu = –π/4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  + Mạch chỉ có động cơ điện xoay chiều nên chỉ có cuộn cảm và điện trở.

  + Tần số của điện áp và tần số của dòng điện là giống nhau.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA