AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tại một điểm có sóng điện từ truyền qua, cảm ứng từ biến thiên theo phương trình B = B0cos(2π.l08t + π/3) (B0 > 0, t tính bằng s). Kể từ lúc t = 0, thời điểm đầu tiên để cường độ điện trường tại điểm đó bằng 0 là 

  • A. 10–8/9 (s).             
  • B. 10–8/8 (s).             
  • C. 10–8/12 (s).            
  • D. 10–8/6 (s).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  + Vì E và B dao động vuông pha nhau nên tại t=0 thì  \({\varphi _B} = \frac{\pi }{3} \to {\varphi _E} = \frac{{5\pi }}{6}\)

  + Từ t=0 đến khi E=0 lần đầu tiên thì góc quét được là  \(\Delta \varphi  = \pi  - \frac{{5\pi }}{6} = \frac{\pi }{6}\)

  → \(t = \frac{\pi }{{6.\omega }} = \frac{{{{10}^{ - 8}}}}{{12}}\) s

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>