AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một chất điểm dao đông điều hòa trên trục Ox có vận tốc bằng 0 tại 2 thời điểm liên tiếp là t1 =1,75 s và t2 = 2,25 s, vận tốc trung bình trong khoảng thời gian đó là –80 cm/s. Ở thời điểm t = 1/6 s chất điểm đi qua vị trí 

  • A. x = \( 10\sqrt 3 \) cm theo chiều dương của trục tọa độ. 
  • B. x = 10 cm theo chiều âm của trục tọa độ.
  • C. x = \( - 10\sqrt 2 \) cm theo chiều dương của trục tọa độ. 
  • D. x = \( - 10\sqrt 3 \) cm theo chiều âm của trục tọa độ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>