YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trên một sợi dây đàn hồi có sóng dừng với bước sóng 1 cm. Trên dây có hai điểm A và B cách nhau 4,6 cm, tại trung điểm của AB là một nút sóng. Số nút sóng và bụng sóng trên đoạn dây AB (kể cả A và B) là 

  • A.  9 bụng, 10 nút.         
  • B. 10 bụng, 10 nút.   
  • C. 10 bụng, 9 nút.     
  • D. 9 bụng, 9 nút.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  + Vị trí của nút sóng thỏa mãn:  \(x = k\frac{\lambda }{2} = 0,5k\)

  + \( - 2,3 \le 0,5k \le 2,3 \to  - 4,6 \le k \le 4,6 \to \) Có 9 giá trị của k nên có 9 nút

  + Vị trí các bụng thỏa mãn: \( - 2,3 \le \left( {m + 0,5} \right).\frac{\lambda }{2} \le 2,3 \to  - 5,1 \le m \le 4,1\)  → Có 10 bụng

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA