AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đoạn mạch AB gồm cuộn cảm thuần nối tiếp với tụ điện. Đặt nguồn xoay chiều có tần số góc ω vào hai đầu A và B thì tụ điện có dung kháng 100 Ω, cuộn cảm có cảm kháng 25 Ω. Ngắt A, B ra khỏi nguồn rồi nối A và B thành mạch kín thì tần số góc dao động riêng của mạch là 100π (rad/s). Tính ω. 

  • A. 100π rad/s.       
  • B. 50π rad/s.       
  • C. 100 rad/s.               
  • D.  50 rad/s.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  + Ta có:  \(\left\{ \begin{array}{l}
  {Z_L} = \omega L = 25\\
  {Z_C} = \frac{1}{{\omega C}} = 100
  \end{array} \right. \to \frac{{{Z_L}}}{{{Z_C}}} = \frac{{25}}{{100}} = {\omega ^2}.LC\)

  + Mà:  \({\omega _0} = 100\pi  = \frac{1}{{\sqrt {LC} }} \to LC = \frac{1}{{{{\left( {100\pi } \right)}^2}}}\)

  →  \(\omega  = 50\pi \) rad/s

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>